Please or Register to create posts and topics.

[Phiêu lưu] Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire là một trò chơi video năm 1995 được phát triển bởi LucasArts. Đây là phần tiếp theo của Star Wars: Rebel Assault, lấy bối cảnh vũ trụ mở rộng Star Wars. May the Force be with you 04 May 2019. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 1995
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi
Khung phần mềm: INSANE
Các nhà xuất bản: Lucasarts, Blue Planet Software, Softgold Computerspiele GmbH
Các nền tảng: PlayStation, Microsoft Windows, DOS, Mac OS
Các nhà phát triển: Lucasarts, Factor 5
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/y5omgfla