Please or Register to create posts and topics.

[Phiêu lưu] Broken Sword: The Shadow of the Templars

Broken Sword: The Shadow of the Templars là một trò chơi phiêu lưu điểm nhấn năm 1996 được phát triển bởi Revolution Software. Đây là game đầu tiên trong sê-ri Broken Sword. Người chơi đảm nhận vai trò của George Stobbart, một du khách người Mỹ ở Paris, khi anh ta cố gắng làm sáng tỏ một âm mưu. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 1996
Thể loại: Trò chơi phiêu lưu
Khung phần mềm: Virtual Theatre
Các nền tảng: PlayStation, Android, Microsoft Windows, Game Boy Advance, Mac OS, DOS, Palm OS, Windows Mobile
Những người thiết kế: Charles Cecil, Barrington Pheloung
Các nhà xuất bản: Revolution Software, Virgin Interactive
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Broken Sword: The Shadow of the Templars Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Broken Sword: The Shadow of the Templars PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

 https://tinyurl.com/y5j4l3aj