Please or Register to create posts and topics.

[Phiêu lưu] Broken Sword II: The Smoking Mirror

Broken Sword II: The Smoking Mirror là một trò chơi video phiêu lưu điểm nhấn được phát hành lần đầu trên Microsoft Windows và PlayStation vào năm 1997. Nó được phát hành lại trên Microsoft Windows, OS X và iOS dưới dạng phiên bản được làm lại vào năm 2010 và trên Android trong 2012. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 31 tháng 10, 1997
Khung phần mềm: Virtual Theatre
Nhà phát triển: Revolution Software
Người thiết kế: Charles Cecil
Các nền tảng: Android, PlayStation, Microsoft Windows, iOS, Mac OS, Linux
Các nhà xuất bản: Revolution Software, Virgin Interactive, Sony Interactive Entertainment, Kalypso Media, Crave Entertainment
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Broken Sword II: The Smoking Mirror Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Broken Sword II: The Smoking Mirror PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/y6rxmny2