Please or Register to create posts and topics.

[Nhập vai] 101 Dalmatians II: Patch's London Adventure

101 Dalmatians II: Patch's London Adventure là một trò chơi phiêu lưu hành động dựa trên bộ phim 101 chú chó đốm. Nó được phát triển bởi Digital Eclipse Software, Inc. và được xuất bản bởi Eidos Interactive cho nền tảng PlayStation. Nó được phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2003 độc quyền tại Bắc Mỹ.. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Nhà phát triển: Digital Eclipse Software, Inc.
Nhà xuất bản: Tương tác Eidos
Nền tảng: Playstation
Phát hành: ngày 20 tháng 11 năm 2003
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game 101 Dalmatians II: Patch's London Adventure Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game 101 Dalmatians II: Patch's London Adventure PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/yxcq2m6d