Please or Register to create posts and topics.

[Kinh dị] Alone in the Dark: One-Eyed Jack's Revenge

Alone in the Dark: One-Eyed Jack's Revenge hay còn gọi là Alone in the Dark 2 là phần tiếp theo của trò chơi video kinh dị sinh tồn năm 1992 Alone in the Dark được phát triển và xuất bản bởi Infogrames như là phần thứ hai trong sê-ri. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 1993
Người thiết kế: Frédérick Raynal
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi
Thể loại: Kinh dị sinh tồn
Các nền tảng: PlayStation, DOS, 3DO Interactive Multiplayer, Sega Saturn, MS-DOS, PC-9800 series, Mac OS, FM Towns
Các nhà phát triển: I-Motion, Krisalis Software, Atari, SA
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Alone in the Dark: One-Eyed Jack's Revenge Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Alone in the Dark: One-Eyed Jack's Revenge PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/y6gmuveq