Please or Register to create posts and topics.

[Đua xe] Bomberman Fantasy Race

Bomberman Fantasy Race là một trò chơi video đua xe được phát triển bởi GraphicResearch Inc., phát hành vào ngày 6 tháng 8 năm 1998 tại Nhật Bản cho Sony PlayStation của nhà phát hành Hudson Soft. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 6 tháng 8, 1998
Thể loại: Racing video game
Các nền tảng: PlayStation, PlayStation Portable
Các nhà phát triển: Hudson Soft, Graphic Research Co., Ltd.
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi, Trò chơi điện tử nhiều người chơi
Các nhà xuất bản: Hudson Soft, Atlus, Virgin Interactive
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Bomberman Fantasy Race Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Bomberman Fantasy Race PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

http://tinyurl.com/y2glk9pk