Please or Register to create posts and topics.

[Đối kháng] Star Wars: Masters of Teras Kasi

Star Wars: Masters of Teräs Käsi là một trò chơi chiến đấu được phát triển và phát hành bởi LucasArts, được phát hành cho PlayStation vào năm 1997. May the Force be with you 04 May 2019. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 31 tháng 10, 1997
Nhà phát triển: Lucasarts
Thể loại: Trò chơi điện tử đối kháng
Nhà xuất bản: Lucasarts
Nền tảng: PlayStation
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Star Wars: Masters of Teras Kasi Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Star Wars: Masters of Teräs Käsi PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/y4gny6vx