Please or Register to create posts and topics.

[Đối kháng] Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 là một trò chơi điện tử đối kháng sản xuất năm 2000 bởi Capcom. Nó bao gồm các nhân vật trò chơi đối kháng của hai nhà sản xuất là Capcom và SNK Playmore, mà chủ yếu là từ Street Fighter và The King of Fighters. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 2000
Thể loại: Trò chơi điện tử đối kháng
Người thiết kế: Hideaki Itsuno
Các nền tảng: Game arcade, PlayStation, Dreamcast
Các nhà phát triển: Capcom, Capcom Production Studio 1
Các nhà xuất bản: Capcom, Virgin Interactive, Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd.
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/y6gm878e