Please or Register to create posts and topics.

[Đối kháng] Bushido Blade

Bushido Blade là một trò chơi video chiến đấu 3D được phát triển bởi Light Weight và được phát hành bởi Square và Sony Computer Entertainment cho PlayStation. Trò chơi có tính năng chiến đấu vũ trang một chọi một. Tên của nó đề cập đến những chiến binh danh dự của Nhật Bản: Bushidō. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 14 tháng 3, 1997
Thể loại: Trò chơi điện tử đối kháng
Người thiết kế: Lightweight
Các nhà phát triển: Square, Lightweight
Nền tảng: PlayStation
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi, Trò chơi điện tử nhiều người chơi
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Bushido Blade Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Bushido Blade PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

 https://tinyurl.com/yyuhdpz9