Please or Register to create posts and topics.

[Đối kháng] Bushido Blade 2

Bushido Blade 2 là một trò chơi video chiến đấu được phát hành bởi Square, phát hành tại Nhật Bản và Bắc Mỹ vào năm 1998. Đây là phần tiếp theo của Bushido Blade, đã được phát hành vào năm trước. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 19 tháng 3, 1998
Thể loại: Trò chơi điện tử đối kháng
Nền tảng: PlayStation
Các nhà phát triển: Square, Lightweight
Chế độ: Trò chơi điện tử một người chơi, Trò chơi điện tử nhiều người chơi
Các nhà xuất bản: Square, Square Electronic Arts
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Bushido Blade 2 Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Bushido Blade 2 PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/y5ste5p7