Please or Register to create posts and topics.

[Đấu bài] Digimon Digital Card Battle

Digimon Digital Card Battle ban đầu được phát hành tại Nhật Bản với tên Digimon World: Digital Card Arena, là một trò chơi video dựa trên Trò chơi Thẻ sưu tập Digimon cho PlayStation. nshop.com.vn - Nintendovn Gam n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 21 tháng 12, 2000
Nhà xuất bản: Bandai
Các nhà phát triển: Bandai, B.B. Studio
Nền tảng: PlayStation
Các thể loại: Trò chơi bài, Trò chơi chiến lược
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Digimon Digital Card Battle PS1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Digimon Digital Card Battle Playstation 1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/y5wpyssz