Please or Register to create posts and topics.

[Bắn súng] Star Wars: Dark Forces

Star Wars: Dark Forces là một trò chơi video bắn súng góc nhìn thứ nhất được phát triển và xuất bản bởi LucasArts như một phần của loạt phim Star Wars: Jedi Knight. Nó được phát hành vào năm 1995 cho MS-DOS và Macintosh, và vào năm 1996 cho PlayStation. May the Force be with you 04 May 2019. nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Ngày phát hành ban đầu: 1995
Nhà phát triển: Lucasarts
Các nền tảng: Microsoft Windows, PlayStation, PlayStation 3
Những người thiết kế: Daron Stinnett, Justin Chin, Ray Gresko
nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Hình ảnh trong game Star Wars: Dark Forces Playstation 1:

nshop.com.vn - Nintendovn Game n Shop

Tải game Star Wars: Dark Forces PS1:

Pass giải nén: nshop.com.vn

https://tinyurl.com/yxvkl7p9