My Playstation Vietnam đang cần sự cộng tác của bạn trong việc đóng góp dữ liệu game, bài viết, hướng dẫn, tin tức… về game Playstation. Nếu bạn có cùng đam mê, hãy gửi bài về chúng tôi để chúng tôi đưa lên trang chủ.

Đối với cộng tác viên có yêu cầu trả nhuận bút xin vui lòng yêu cầu rõ trong phần thông tin. Nếu bài viết của bạn đạt tiêu chuẩn, ban biên tập sẽ đăng ký cộng tác dài hạn có lương cho bạn.