Thời trang từ Kingdom Hearts III và SuperGroupies

Square Enix và nhà sản xuất trang phục, phụ kiện SuperGroupies đã hợp tác để tung ra một dòng sản phẩm mới, số lượng giới hạn dành cho fan của Kingdom Hearts, đặc biệt là phần Kingdom Hearts III sắp phát hành. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều trang phục dựa trên các nhân vật chính như Sora, Riku, Kairi, Roxas, and Axel. Bên cạnh đó còn có cả các món phụ kiện thời trang mang hình ảnh của Kingdom Hearts. Các sản phẩm này bắt đầu mở order từ 1/12 đến 16/12 trên website chính thức của SuperGroupies Orders. Hãng sẽ giao hàng vào khoảng tháng 2 đến tháng 5/2019.

Chi tiết các set đồ, phụ kiện như sau:

Sora

sora_mainvis_r01 

sora_vis_01_r03 

sora_vis_02_r04 

98c6933a-0eab-4cd4-be81-470ec714b7afc3056495-64d9-4cd0-b317-51a8f8127c4f

6dea355c-9c3a-437a-aa8b-72416228a53a f7982ef9-9ca4-48bb-b6b5-c32ad7fc788a

Bag – 13,800 yen

f941754d-1ff4-4eda-b781-5dfd6a6626dff99f01bf-eb9b-49fb-b481-3739a078c005

7eae206b-bc16-43e5-ae1e-2d93a57da2e9075b22de-7a10-43fc-8cf1-efc1e1fb49d2

Wristwatch – 18,500 yen

805a147f-976b-430a-bb98-ea8752fb7b49 ca59d4a0-e827-4379-bc60-f37f463d802f

Wallet – 10,800 yen

a6bd8a0c-b7ff-472d-891f-3883934f57594374616d-fbcf-4b82-97a2-a5f3e95697c8

91da9e49-41ed-4116-a59e-0aaa9317aeb6443f85ab-86a1-4b39-bb21-b76ce3e92a93

Outer Jacket – 24,800 yen

69c782ea-dec1-470d-b2fa-3c1f83d39b47039840b3-5258-4d2a-b43a-ab5441445188

8d4e2b4e-a147-4384-ab73-89bafa2cba03fef9787e-381e-4c2c-8510-6ccb7e09d516

Hoodie – 9,800 yen

2ea59410-a799-4a72-af3d-a54cf4d84e6f4b7e1361-0af5-4225-84b7-548cf941fcf6

a14cd3d3-238a-481f-9bba-07b100610518 e643a24f-b5fa-4c84-a5e6-8ec182eebb72

Smartphone Case – 5,000 yen

ea3b2362-32fc-4e61-b2a6-12d24f1387780ece14ff-30db-4fe2-9b3c-03129dbc718e

1402e0ed-7716-47f9-8e67-2c3a17168a919e033c5f-1179-4f04-9cd4-320f74a513e4

Shawl & Shawl Pin Set – 13,800 yen

09c6bba3-8249-44a5-927a-b8a9fd8c0e6f63df9bc8-5a43-4af0-b19c-c712d5097f23

6882887e-4d6d-4570-b5cc-daa4ea173e3817245d1b-0ed5-46b6-ac63-4c273d60a1df

Necklace – 10,800 yen

Riku

riku_mainvis_r01

riku_vis_01_r03

riku_vis_02_r03

aee3a2f9-12eb-425e-b5d9-63717c98ca510d4ee180-9826-4eae-9a6a-32bcfbce8a3d

1eecd24c-c353-4871-91c0-2a65020a4716  5e1dd448-0166-4882-99bd-365629761cab

Bag – 13,800 yen

e367f6c4-4151-479f-aa4d-f94bde628c62e7dc68ea-3559-4d9e-97ab-8cc7b9c407dd

ba3287f1-cbab-40c8-880d-5335a52599a6975a7892-bab1-440a-91a5-98e8fb26cc93

Wristwatch – 18,500 yen

2d81eb2c-a8c5-4939-b235-7d20d05911045b7419f0-907f-452f-babc-00f7885be393

Wallet – 10,800 yen

d098a13f-d02b-4dce-b41c-505020b8d1124abb873d-4d35-4794-b4dc-067b880273cc

Outer Jacket – 24,800 yen

07fdcab1-a28b-460d-8767-6abfbe750b61 7e9adecd-a340-48cc-9ccf-46890d0241b7

331da572-7098-4750-b154-b843b884bf1a72a2b400-19f8-46f2-a55b-85e0c179daaa

Hoodie – 9,800 yen

625ade0a-a7cf-4d82-a425-d6c488a416c40bbae61e-fd1d-42c7-afa2-e7005e46c14d

6ce98bd6-0aca-47d1-9ebd-b9914b0ff724ca259dbb-0bac-4867-b9e1-6980997b0d16

Smartphone Case – 5,000 yen

80b794d8-33a7-44ea-9758-69a8068acc53cce1ecc4-04ab-41b2-958b-deebe461fd56

9fa94da0-f7da-426f-9a27-400bb508ed2e17f2b4dc-3239-4f30-865e-515208ed932e

Shawl & Shawl Pin Set – 13,800 yen

5bd804a0-76f4-48a1-a5e8-2cbfcf3134331b9c63ad-842a-4c05-8be8-f3bf0f7d50b9

e443fb2d-65e0-4814-9d5c-096abe9af5839638c34f-eadb-4553-a12b-afd8ea04d00b

Necklace – 10,800 yen

Kairi

kairi_mainvis_r01

kairi_vis_01_r05

kairi_vis_02_r03

95342505-aa63-44f3-878b-c251133293d09b7ba478-fede-4fa5-ac0e-92168121bfba

030443a0-6b57-4b30-813d-beec837d0935 1c68946d-1dfa-4d9c-a56d-199935403bb5

Bag – 11,800 yen

a893d3aa-5804-46f2-a97f-df8ae482c451a577f11a-3e70-4ab1-9bc4-089188be9bc9

70fe7905-a7dd-44fb-9563-02dc2e3fb6d6fae8cd5d-8dde-4f87-8794-02cbd165fbc0

Wristwatch – 18,500 yen

04c89c38-f4e7-4017-9fa3-8ee95d28234374fbc7de-8e72-48c4-97bb-ebfc1c0a1032

Wallet – 10,800 yen

af54a426-a10b-4a58-9d42-8ee373ee419cc9ecb43f-a836-4b63-96c0-179a5cee9b1a

580ccde1-3a61-4a8e-8966-f7fd4af7c8e33fb7cd15-38c2-4b29-b3ef-e43d4306c8cc

Outer Jacket – 26,800 yen

4574c442-86b8-4d98-947c-26ec0d121f3ec15015ec-b984-4346-a097-7e5cea16ae41

f6339948-acd5-43c3-9750-615f7bf5e4f1ad364fbf-7456-4248-811f-ea14a204ce1c

Skirt – 9,800 yen

b10c4db4-b215-4690-a669-75791702c135 e1deb8f1-0f5e-4edc-86ee-64c1ed2d2bda

3a6b472a-db0c-4596-a113-6e92f0eac328 42e4ec7a-9083-40ec-bb41-5fecb2593910

Smartphone Case – 5,000 yen

733c6c72-7d0a-47e7-9950-e0b2db2292af0c759178-93e8-4daf-86e0-1ca436bccdbe

68374541-a587-4db3-b016-9a3fbbfa94ab75f0b871-be90-457e-98b2-322c77f1031e

Shawl & Shawl Pin Set – 13,800 yen

c59835f6-137a-4a40-a46c-e45899920dc4c70733d7-a4eb-4832-a4c3-170033331074

71502e50-9f7e-4ebf-8f3a-e4033a8f1ef098ea3af4-1bdd-4762-b28b-34ab3b2404a0

Necklace – 10,800 yen

Roxas

roxas_mainvis_r01

roxas_vis_01_r03

roxas_vis_02_r03

6a0c9e29-8f88-4ef2-9c60-4e1385609122977f0bcd-c48f-4a13-a0b5-7a10dee91d17

b1ad0e3b-a0b5-431d-8a5d-552420da789d107e66b7-0377-49b0-b9a9-f2bf968ed683

Bag – 13,800 yen

e207c8de-fc60-4089-9e1d-950533b8d1bf06f85347-4396-4b72-9de2-867c9aa3bd88

0921822a-b9ca-4dd6-a4d6-5024900a51eb41042a1b-ede3-412d-a8ee-6463f7c10adb

Wristwatch – 18,500 yen

60d80aa9-ae74-49eb-ab23-8c38ca51d2afa32f88a8-28f8-42ce-bd73-e8d82b099068

Wallet – 10,800 yen

1392238c-9d35-4101-88c7-cfd5b2744bc7b7e476a1-ce71-46d6-9ed2-82da4f64cd39

3b961b8a-e697-4d05-86d4-fea7f98143345491e0f0-0004-4d22-a27f-599c5c3bc5b1

Outer Jacket – 24,800 yen

6b53ca9f-dcd7-4dc2-b0c2-59909dd21205474b82d4-139c-4f55-a913-546b29ef28dc

98801fb9-43c9-4fdc-83cf-f41eb22ba4c29cc8e4f0-902c-4fec-9709-042c1ad6380b

Top – 10,800 yen

5c1bab31-67b7-4ac8-b093-60c162e6022cf17b1a2f-dc0a-4ef5-8e66-c7062a139b90

2c0cd4b7-5a65-4185-b399-cc5a2b343becc1d6ec65-516d-46ce-9cfb-d0cdaeda02bc

Smartphone Case – 5,000 yen

332965ba-fd74-414d-8820-a0fce87335456381f405-5b0a-4512-b8a1-c00ed1bba1e7

a6b71911-06a7-47f0-b1c2-9ecba332800c90c09403-3bc8-4476-a323-359a4fe66835

Shawl & Shawl Pin Set – 13,800 yen

5f25f707-e0fb-43a3-8d75-9661f7f027f8cba2d3ba-1fdb-4c39-914d-344438427995

a10b4f9e-a56d-4a3c-8029-dfe2ada4fc640e2901e7-f623-4b99-a522-b17c597b1ead

9bc170fb-9226-447f-ba96-1575cff93aa2

Necklace – 10,800 yen

Axel

axel_mainvis_r01

axel_vis_01_r03

axel_vis_02_r03

49a6a3b1-482a-48e2-9cae-ce90fb3295cfb5631bbc-202e-4bd8-9c95-0c0cc037dc43

15af2497-fc03-443b-9c58-44c12b24ef28e04bdd8b-1793-42f8-ae7d-921ed163c4fe

Bag – 11,800 yen

9a19ddd5-77a0-4b3e-a556-851ade9197bf8524272a-b207-4c96-a8cf-138cf022130b

34264368-911c-474d-b519-91a32e44b9d8e730f38d-42b1-4b19-bcf5-ce4087c3d164

Wristwatch – 18,500 yen

681a88e8-3aa7-4a6c-b7b7-ee3119279cb3 c1ba7a2b-22b0-4b05-8521-545d8002e66f

Wallet – 10,800  yen

350681ec-c66f-42d0-924f-7087ed1349f30770226e-cfa5-4ef2-9382-4ba5853d5b54

5930b8ea-7dc3-41ed-9762-96b7d95b459db37bbc6a-a8b3-402e-9224-a3c641a5280e

Outer Jacket – 30,000 yen

985a9346-e7e5-4a73-8cad-ee731bca857115fbf3e7-1df9-4695-aa6f-f26145ff4acb

5e7e78e0-0015-4870-9a95-efaba87e09ce7a42a360-9f0b-47ab-98bb-7ba0b99c919c

Top – 9,800 yen

df2f7b00-571a-48e4-bca8-a6bbc26168dee0d2fba7-8b8e-47a7-a963-79e430788ee6

8b52bdf9-c5a0-4c9d-bf44-33775c28ca3da14c409d-66d2-40af-8b33-51ec3d3b4ec0

Smartphone Case – 5,000 yen

408b42ff-2181-4349-b815-50120397982af228d322-a1f5-4a81-aace-73e20da56543

c7b4c9d6-998b-4d56-b2cd-135a5e2659cdf39f6bf1-0bff-4efc-8ed3-da41749a528c

Shawl & Shawl Pin Set – 13,800 yen

50321aa1-f6cc-4a5a-9499-53990299b1e60c483501-a2de-4bf8-9bdc-ffd05f0330f6

93386e8e-a9b7-4433-82ba-d7570c76732e4d712118-02cc-466a-8bc4-b1c32d88099c664ff4f7-2a60-4481-84b1-1a41e1036e7f

Necklace – 10,800 yen

Facebook Comments

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: